PAMIATKY A ARCHEOLÓGIA

PAMARCH

PAMARCH

OCHRANA, REVITALIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA PAMIATOK

Čím sa zaoberáme

Filozofia spoločnosti

V roku 2011 vznikla myšlienka zjednotiť všetkých odborníkov v oblasti rekonštrukcií pamiatok a historickej architektúry pod jednu strechu a poskytovať tak jedinečné a promptné služby, diela pre našich klientov.

Poskytujeme služby od poradenstva, výskumov, cez projekčnú činnosť až po realizáciu.

Profesionálne služby a práce pri obnove historických budov, hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Zabezpečíme kompletnú realizáciu projektu:

 • odborné konzultácie
 • povolenia
 • možnosti financovania
 • výskumy
 • architektonické a funkčné riešenie, štúdie
 • projektové dokumentácie
 • stavebné práce
 • renovácie, umelecko-remeselné práce
 • reštaurátorské práce
 • odborný dozor, odborno-metodická činnosť
 • posúdenie vplyvov na pamiatky a chránené územia

Pracovný tým

Na projektoch sa podieľa tím kvalifikovaných profesistov: archeológov, architektov, architektov-historikov, reštaurátorov a kunzhistorikov.

Projektový manažment:

 • Ing. Ján Kresan
 • Ing. Nikoleta Egriová
 • Ing. Tatiana Machalíková

Architektonický ateliér:

 • Ing. arch. Peter Hudák, PhD. – historicko-architektonické výskumy
 • Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. – architekt
 • Ing. arch. Matej Otrísal – architekt

Archeológia:

 • Mgr. Ondrej Žaár, PhD. – archeológ
 • Mgr. Ľubica Žaárová – archeológ
 • Mgr. Róbert Ölvecky, PhD: – archeológ
 • Mgr. Robert Iván , PhD. – archeológ
 • Mgr. Miriama Tábiová – archeológ/antropológ
 • Miroslav Čičo – technický pracovník

Realizácia:

 • Ing. arch. Peter Hudák, PhD. – metodik obnov
 • František Kubala – vedúci stavebných realizácií
 • Mgr. art. Ján Jeník – technológ – reštaurátor
 • Mgr. art. Lucia Huňadyová – technológ – reštaurátor
 • Mgr. art. Peter Bartolen – technológ – reštaurátor
 • Jozef Tropek – umelecký remeselník
 • Štefan Repaský – umelecký remeselník
 • Jozef Halka – umelecký remeselník
 • Martin Ridzoň – umelecký remeselník
 • Jozef Vaník – umelecký remeselník
 • Magdaléna Marková – umelecký remeselník
 • Mgr. art. Ján Ševčík

Digitalizácia:

 • Ing. Martin Pikalík, PhD. – CAD, 3D modelovanie, počítačová grafika, video, fotogrametria, laserové skenovanie
 • Ing. Jakub Fuska, PhD. – CAD a GIS špecialista
 • Ing. Zoltán Gonda – laserové skenovanie
 • Ing. Miloslav Tulinský – laserové skenovanie

Realizované práce

Rekonštrukcie • Revitalizácie • Reštaurovanie

CELÉ PORTFÓLIO

Niekoľkými cenami ocenená práca pokrývajúca archeológiu, reštaurovanie, výskumnú, projekčnú a realizačnú činnosť na celonárodnej úrovni.

NAŠA PRÁCA JE NAŠA VÁŠEŇ
ZARUČENÁ KVALITA

Expertíza, profesionalita, poradenstvo

Komplexná pamiatková obnova

Napíšte nám

Staňte sa členom rodiny Pamarch

Či už máte len informatívne otázky, alebo konkrétne požiadavky v oblasti, archeológie, architektúry, projekčnej alebo realizačnej činnosti, pokojne nás kontaktuje. Radi Vám odpovieme!