Project Description

Reštaurovanie fasády Divadla Jána Palárika v Trnave – Divadelná ulica

realizácia: august – december 2020

Obnova historickej fasády reštaurovaním a umelecko-remeselným spôsobom